Case Ast Van Tieghem-Dupont

Benieuwd hoe wij een vermarkting aanpakken? Hoewel er geen typetraject bestaat - elk dossier is uniek - lopen we je toch graag doorheen het proces. De Ast Van Tieghem-Dupont in Roeselare werd in de periode midden 2021 - eind 2023 doorgelicht en uiteindelijk verkocht. Hoe dat in z'n werk ging, lees je hieronder.

Miss Miyagi Roeselaere Photo EW 10

Een stadskanker in Krottegem

In 2021 benaderden de private eigenaar van de site Van Tieghem-Dupont en de stad de tandem Miss Miyagi / Teherbestemmen met een duidelijke vraag: het oplossen van de decennialange verwaarlozing (in vastgoedtermen bekend als; een stadskanker) van de voormalige industriële gebouwen - zeer zichtbaar gelegen in de wijk Krottegem achter het station van Roeselare.

Die gebouwen kwamen een tijd geleden door successie in handen van de huidige eigenaren. De erfenis luidde de start van een jarenlange zoektocht naar de mogelijkheden van de panden. Naast de optie om ze te verhuren, werden ook definitieve oplossingen onderzocht voor de gebouwen maar dat blijkt geen evidentie. Niet in het minst omdat de panden gerenoveerd moeten worden. Deze (zeer uitdagende) oefening eindigde voor de eigenaren op gegeven moment dan ook op een dood spoor.

Gezien het grote belang van de stad Roeselare in het oplossen van deze uitdaging, sloegen eigenaren en stad de handen in elkaar en werd hulp van buitenaf gezocht. Op die manier werd Miss Miyagi aan boord gehaald.

Meteen werd duidelijk dat in deze casus zowel voor de eigenaren van de Ast als de stad een duidelijke win-win zat. Als gevolg was de motivatie groot en verliep de samenwerking op een zeer fijne manier.

Een intensief traject & sterke conclusies

Miss Miyagi dook onder in de geschiedenis, bouwtechnische staat, erfgoedwaarden en stedenbouwkundige mogelijkheden van de site. Ze ging daarbij ook in gesprek met diverse eigenaren van aangrenzende percelen die overduidelijk de sleutel in handen hadden in het oplossen van een aantal problemen.

De zeer diverse bouwvolumes smeken om een mix van invullingen. Daarom was het van groot belang om tijdens de herbestemmingsstudie creatief en inspirerend uit de hoek te komen en deze mogelijkheden maximaal te tonen. Een louter residentiële invulling was (en is) niet mogelijk en gewenst op de site. Ook is de vastgoedmarkt in Roeselare dermate specifiek dat de constante afweging tussen ruimte, programma en vastgoedwaarde essentieel was.

(lees verder onder de foto)

Miss Miyagi Roeselaere Photo EW 6


Na een intensief traject dat vijf maanden duurde, presenteerde Miss Miyagi de resultaten van haar zoektocht aan stad, eigenaar en dienst onroerend erfgoed in een finaal rapport met een aantal sterke conclusies:

  • het belang van een trage doorsteek doorheen de site van de Sint-Jorisstraat naar de Mariastraat
  • de mogelijkheid tot het opsplitsen van de site in programma - zonder dat daarbij aan identiteit of erfgoedwaarde wordt verloren
  • het belang van het betrekken van de eigenaren van de aangrenzende percelen
  • het behouden van de ast als centraal ankerpunt op de site
  • het activeren van een maximaal publieke functie in het gebouw
  • het activeren van een centraal binnenplein als draaischijf van de site

De betrokken partijen waren enthousiast over de bevindingen en de weg lag open richting opstart van de verkoop van de gebouwen. Eindelijk, na meer dan 10 jaar, lag er een document voor dat als tastbare leidraad kan fungeren voor een definitieve oplossing van een probleem waar zowel de stad Roeselare als de private eigenaar mee kampten.

(Lees verder onder beelden)

Ast

Een succesvolle verkoopronde

Teherbestemmen, de zusterorganisatie van Miss Miyagi die instaat voor de vermarkting van complex onroerend goed, nam na afloop van de studie het stokje van Miss Miyagi over. De gebouwen werden, met uitgewerkte en goedgekeurde scenario’s naar de markt gebracht. Hierop kwamen veel reacties uit heel diverse hoeken van het vastgoedlandschap. Zowel creatieve ondernemers (die de site wilden transformeren tot ondernemershub met kantoren, ateliers en horeca) als doorwinterde vastgoedontwikkelaars (met een focus op maximaal residentiële invulling) boden zich aan.

Na een eerste, succesvolle verkoopronde uitten drie partijen hun concrete interesse. De medewerking van de welwillende eigenaar van aangrenzende percelen leidde tot een zeer waardevolle oplossing van een praktisch probleem; het hoogste bouwvolume kon op die manier maximaal ontsloten worden. In de toekomst zal de site zo geactiveerd worden met een zeer divers programma dat bestaat uit: wonen, atelierruimtes, kantoren en een horecafunctie.

(Lees verder onder beelden)

Miss Miyagi Roeselaere Photo EW 17

De reanimatie & het ondernemerschap

Door een gedegen onderzoek en de juiste puzzelstukken op het juiste moment te leggen, werd stapsgewijs een allesomvattende oplossing gerealiseerd en uiteindelijk ook de dynamiek die de site binnenkort zal doen heropleven.

Vandaag nog in theorie, maar op korte termijn in uitvoering … de reanimatie van het kloppende hart van Krottegem. Na een rijke geschiedenis, dient nu ook een stralende toekomst zich aan voor deze bijzondere voormalige arbeidersbuurt. De Ast Van Tieghem-Dupont wordt binnenkort een plek voor verbinding, creativiteit en ondernemerschap.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we versteld stonden van het ondernemerschap in Roeselare. Veel visie, veel drive en veel doorzettingsvermogen … mogelijks geboren uit de industriële geschiedenis van deze stad en haar omgeving!

Ik wil één-op-één advies voor mijn te herbestemmen pand.

Contacteer ons

Ik wil aansluiten bij een rondetafelgesprek.

Schrijf je in