Referenties

Eigen werk waar we trots op zijn, werk van anderen dat gezien mag worden en Teherbestemmen in de pers. Je vindt het allemaal op deze pagina!

Notarishuis, Leuven

Onduidelijkheid rond de herbestemmingsmogelijkheden zorgde hier voor zeer diverse verkoopprijzen. Teherbestemmen.be bracht duidelijkheid.

Koningsmolen, Landen

Een locatie die deed dromen én tegelijkertijd ook kandidaat-kopers angst inboezemde. Ontdek hoe we de angel uit dit dossier haalden.

Klooster Montfortanen, Leuven

In Leuven hielpen we een congregatie afscheid nemen van het gebouw waar ze decennialang verbleven en dat was heel bijzonder.

Inspiratievideo’s van andere projecten

In Vlaanderen vind je erg veel inspirerende herbestemmingen. Die tonen stuk voor stuk het potentieel van gebouwen die een andere rol vervullen dan die waar ze ooit voor gebouwd werden. Een aantal van die plekken bezochten we. Het resultaat zie je hieronder.

Scoutsmuseum, Leuven

In de voormalige kapel Sint-Geertruiabdij in Leuven vind je het Nationaal Scouts en Gidsen Museum. Een unieke herbestemming die gedragen wordt door een hoop gedreven vrijwilligers.

BROEI, Gent

Jongerencentrum BROEI vond tijdelijk onderdak in een oude loods in centrum Gent. Deze levendige plek biedt onderdak aan een 30-tal jongerenorganisaties.

Wintercircus, Gent

Dit iconische gebouw was achtereenvolgens een circus, een garage en een opslagplaats voor oldtimers. Binnenkort verrijst hier TENT: een technologietempel, concertzaal én nieuwe publieke hotspot in Gent.

Teherbestemmen in de pers